ງານວາງສະແດງ

ສະແດງສິນຄ້າ

wandekai

wandekai

ງານວາງສະແດງ Canton ຄັ້ງທີ 124

wandekai

wandekai

wandekai

ງານວາງສະແດງ Canton ຄັ້ງທີ 125

wandekai

wandekai

wandekai

ງານວາງສະແດງ Canton ຄັ້ງທີ 126

wandekai

wandekai

wandekai

Aqua-Therm Moscow 2019

wandekai

wandekai

wandekai

Messe Frankfurt

wandekai

wandekai

wandekai

Edifica

wandekai

wandekai

ຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai

wandekai